ZARZĄD SPÓŁKI

 • mgr inż. Daniel Bogdan – Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

Kompetencje:

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed uzyskaniem absolutorium – o ile narusza prawo lub interes gospodarczy Spółki.
 3. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 5. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
 6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważnieni są:
  – Prezes Zarządu – jednoosobowo do wysokości 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/
  – w pozostałych wypadkach członek Zarządu łącznie z prokurentem.
 7. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów określając dla nich zakres prokury.
 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę