Ocena jakości wody – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – styczeń 2023 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą IV kwartał 2022 r.)

 

 

Wskaźnik Jednostka Woda podawana do sieci Woda w sieci Wartość parametryczna [*]
średnia max średnia max
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Escherichia coli NPL/100ml 0 0 0
Bakterie z grupy coli NPL/100ml 0 0 0
Enterokoki NPL/100ml 0 0 0
WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE
Mętność NTU <0,20 <0,20 <0,20 0,31 [**]
Barwa mg Pt/l <4 <4 <4 5 [**]
Zapach akceptowalny akceptowalny [**]
Odczyn (pH) 7,6 7,6 7,6 7,7 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna μS/cm 416 432 420 440 2500
Twardość jako CaCO3 mg/l 213 213 223 275 60 – 500
Żelazo μg/l <20 36 <20 35 0,20
Mangan μg/l <10 <10 <10 18 0,05
Chlorki mg/l 6 6 5 6 250
Jon amonowy mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,50
Azotany mg/l 0,57 0,57 0,47 0,59 50
Azotyny mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,50
Utlenialność z KMnO4 mg O2/l 0,51 0,70 0,69 1,04 5,0

 

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:

 

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

 

[*] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

[**] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

 

  • Szybki kontakt

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę