Zarząd Spółki

mgr inż. Daniel Bogdan – Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Kompetencje:

 1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed uzyskaniem absolutorium – o ile narusza prawo lub interes gospodarczy Spółki.
 3. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza Umowa nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 4. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 5. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
 6. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważnieni są:
  – Prezes Zarządu – jednoosobowo do wysokości 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/
  – w pozostałych wypadkach członek Zarządu łącznie z prokurentem.
 7. Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów określając dla nich zakres prokury.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt

[contact-form-7 id="269" title="Formularz 1"]

Copyright © by pwikwyszkow.pl
Skip to content