Osiągnięcia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do zadań:

 • „Organizacja konkursu ekologicznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Wyszków – Czysta woda zdrowia doda” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6 462,64 zł „
 • „Zakup specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki,  w kwocie 1 499 800,00 zł,
 • „Przebudowa stacji wodociągowej w Wyszkowie – etap II – przebudowa ujęć” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 390 187,00 zł,
 •  „Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 516 273,00 zł,
 • „Zakup urządzeń i wyposażenia na stację wodociągową w Wyszkowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki,  w kwocie 488 000,00 zł,
 • „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Wyszkowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 410 705,00 zł,
 •  „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki w Wyszkowie” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 192 481,21 zł.
 •  „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 9 493 642,00 zł.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


  Copyright © by pwikwyszkow.pl
  Skip to content