Badanie wody

Laboratorium Badania Wody wykonuje badania w celu określenia następujących parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia:

1.   mikrobiologiczne:

– liczba bakterii z grupy coli,

– liczba Escherichia coli,

– liczba Enterokoków kałowych,

2.   fizykochemiczne:

– barwa,

– mętność,

– pH,

– jon amonowy,

– azotany,

– azotyny,

– twardość ogólna,

– mangan,

– żelazo,

– utlenialność,

– chlorki,

– przewodność elektryczna właściwa

Aby zlecić wykonanie badania wody należy:

  1. Pobrać sterylną butelkę do badań mikrobiologicznych. Butelkę można pobrać w Laboratorium Badania Wody, które mieści się w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Komunalnej 12 w Wyszkowie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00.
  2. Pobrać wodę do badań. Wodę do badań należy pobrać zgodnie z instrukcją, wydawaną wraz z butelką do badań mikrobiologicznych, dostępną również w wersji elektronicznej pod tekstem. Na wykonanie badań mikrobiologicznych potrzeba ok. 250 ml wody pobranej w sterylną butelkę, zaś na wykonanie badań fizykochemicznych potrzeba ok. 1,5 l wody pobranej w plastikową butelkę np. po wodzie mineralnej.
  3. Dostarczyć próbkę do Laboratorium. Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania. Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach 7:00 – 10:00, po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium terminu dostarczenia próbki. (Kontakt z Laboratorium: tel. +48 29 74 238 27 wew. 25 lub 508 988 061;  adres e-mail: a.tykocka-drozdowska@pwikwyszkow.pl )
  4. Wypełnić formularz zlecenia. Formularz zlecenia można wypełnić na miejscu w Laboratorium, bądź samodzielnie pobierając formularz umieszczony pod tekstem.
  5. Opłacić fakturę VAT. Na podstawie wypełnionego formularza zlecenia zostanie wystawiona faktura VAT (budynek główny, parter, pokój nr 9) zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Płatności można dokonać przelewem na podstawie faktury, którą można odebrać osobiście w Laboratorium, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
  6. Odebrać Sprawozdanie z badań. Czas realizacji zlecenia wynosi ok. 10 dni roboczych. Sprawozdanie z badań można odebrać osobiście w Laboratorium lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Laboratorium Badania Wody posiada akredytację PCA. Zakres akredytacji (numer akredytacji AB 1850) jest dostępny na stronie: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201850,plik.html. Laboratorium posiada również Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, dzięki czemu może wykonywać badania próbek wody do spożycia do celów oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.


Jak dojechać?

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


    Copyright © by pwikwyszkow.pl
    Skip to content