Informacja o jakości wody

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – październik 2021 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą III kwartału 2021 r.)

Wskaźnik Jednostka Woda podawana do sieci Woda w sieci Wartość parametryczna[1]
średnia max średnia max
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Bakterie z grupy coli jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 0 0
WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE
Mętność NTU 0,06 0,14 0,07 0,32 2
Barwa mg Pt/l 3 4 3 4 [2]
Zapach akceptowalny akceptowalny 2
Odczyn (pH) 7,6 7,7 7,6 7,7 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna μS/cm 427 455 440 615 2500
Twardość jako CaCO3 mg/l 214 220 226 306 60 – 500
Żelazo mg/l 0,01 0,02 0,01 0,03 0,20
Mangan mg/l <0,01 0,01 <0,01 0,01 0,05
Chlorki mg/l 7 7 8 30 250
Jon amonowy mg/l <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,50
Azotany mg/l 0,38 0,44 1 8 50
Azotyny mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,50
Utlenialność z KMnO4 mg O2/l 0,32 0,67 0,40 0,59 5,0

 

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:

 

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

 

Dozowanie środków piorących dla wody z wyszkowskiego wodociągu należy stosować tak, jak dla wody średnio twardej.

[1] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

[2] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

  • Szybki kontakt

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę