Informacje ogólne

NARODOWY SPIS POWRZECHNY 2021

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.

 

Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

 

Obowiązek, ale przede wszystkim szansa

 

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.

 

Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.

 

Najwygodniej przez Internet

 

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.

 

Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

 

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

 

Rachmistrz tylko w ostateczności

 

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie.

 

Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie https://warszawa.stat.gov.pl/.

Dane będą bezpieczne

 

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

 

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

 

 

 

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że aby usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami uruchomiliśmy dla Państwa na stronie www.pwikwyszkow.pl zakładkę do zarejestrowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok), w której po zalogowaniu będą Państwo mogli korzystać on-line bez ograniczeń z bezpłatnego dostępu do swoich rachunków.

W celu uzyskania dostępu do powyższych usług prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej, podając numer klienta z faktury i numer np. ostatniej faktury. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie swoich danych, takich jak adres e-mail oraz podanie swojego numeru telefonu, na który będziemy mogli przekazywać Państwu dodatkowe informacje.

Korzyści, jakie Państwo otrzymają dzięki usłudze e-bok, to:

 • prosty i wygodny sposób kontrolowania należności za usługę dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta, data wpływu należności za faktury, wydruk faktury w formie pdf);
 • możliwość podawania stanu wodomierza i sprawdzenia odczytów od daty zawarcia Umowy;
 • edycja swoich danych teleadresowych (email, telefon stacjonarny/komórkowy)
 • otrzymywanie wiadomości sms z informacją dotyczącą bieżących zobowiązań i ich terminów płatności, występujących awariach i planowanych pracach na sieci wod-kan oraz ewentualnych przerwach w dostawie wody.

Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania, które zarówno dla Państwa będzie pomocne i ułatwi procedurę rozliczeń, jak również nam pozwoli na jeszcze lepszy kontakt i obsługę Państwa zobowiązań jako klientów Spółki.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie uruchomiło i umożliwiło również dokonywanie płatności kartą płatniczą inkasentom za wystawioną Państwu fakturę (forma bezgotówkowa).

W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 29 7423827 oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, przy ulicy Komunalnej 1 (pokój nr 9).

Prezes Zarządu

mgr inż. Daniel Bogdan

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 472) nałożony został na Spółkę obowiązek określenia taryfy na okres 3 lat (36 miesięcy). Zatwierdzone taryfy weszły w życie od dnia 05.07.2018 roku i będą obowiązywały do 04.07.2021 roku.

Poniżej przedstawiamy zatwierdzone i obowiązujące na podstawie Decyzji Nr WA.RET.070.1.208.3.2018 wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszków oraz części Gminy Somianka i Brańszczyk:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(ceny w zł netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy    (od 05.07.2018 r. do 04.07.2019 r.) W okresie od 13

do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy     (od 05.07.2019 r. do 04.07.2020 r.)

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy     (od 05.07.2020 r. do 04.07.2021 r.)
1. Grupa 1 -gospodarstwa domowe i pozostali  odbiorcy Cena 1 m3 wody 3,53 3,66 3,75
Stawka opłaty abonamentowej

(w zł/odbiorcę/m-c)*

7,95 8,45 8,56
Cena 1 m3 ścieków 6,60 6,98 7,12
Stawka opłaty abonamentowej

(w zł/odbiorcę/m-c)*

7,95 8,45 8,56

* – w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych jako odbiorcę przyjmuje się jeden blok.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie właśnie uruchomiło i umożliwiło dokonywanie płatności kartą inkasentom za wystawioną Państwu fakturę (forma bezgotówkowa), otrzymywanie przez Państwa faktur za nasze usługi drogą elektroniczną (e-faktury), jak również otrzymywanie wiadomości sms z informacją dotyczącą bieżących zobowiązań i ich terminów.

W celu uzyskania dostępu do usługi sms prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej www.pwikwyszkow.pl w zakładce e-BOK, podając numer klienta z faktury i numer np. ostatniej faktury. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie swoich danych, takich jak Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz podanie swojego numeru telefonu, na który będziemy mogli przekazywać Państwu powyższe informacje.

Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania, które zarówno dla Państwa będzie pomocne i ułatwi procedurę rozliczeń, jak również nam pozwoli na jeszcze lepszy kontakt i obsługę Państwa zobowiązań jako klientów Spółki.

W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 29 7423827 oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, przy ulicy Komunalnej 1 (pokój nr 9).

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę