Informacje ogólne

Szanowni Państwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że aby usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami uruchomiliśmy dla Państwa na stronie www.pwikwyszkow.pl zakładkę do zarejestrowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok), w której po zalogowaniu będą Państwo mogli korzystać on-line bez ograniczeń z bezpłatnego dostępu do swoich rachunków.

W celu uzyskania dostępu do powyższych usług prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej, podając numer klienta z faktury i numer np. ostatniej faktury. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie swoich danych, takich jak adres e-mail oraz podanie swojego numeru telefonu, na który będziemy mogli przekazywać Państwu dodatkowe informacje.

Korzyści, jakie Państwo otrzymają dzięki usłudze e-bok, to:

 • prosty i wygodny sposób kontrolowania należności za usługę dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta, data wpływu należności za faktury, wydruk faktury w formie pdf);
 • możliwość podawania stanu wodomierza i sprawdzenia odczytów od daty zawarcia Umowy;
 • edycja swoich danych teleadresowych (email, telefon stacjonarny/komórkowy)
 • otrzymywanie wiadomości sms z informacją dotyczącą bieżących zobowiązań i ich terminów płatności, występujących awariach i planowanych pracach na sieci wod-kan oraz ewentualnych przerwach w dostawie wody.

Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania, które zarówno dla Państwa będzie pomocne i ułatwi procedurę rozliczeń, jak również nam pozwoli na jeszcze lepszy kontakt i obsługę Państwa zobowiązań jako klientów Spółki.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie uruchomiło i umożliwiło również dokonywanie płatności kartą płatniczą inkasentom za wystawioną Państwu fakturę (forma bezgotówkowa).

W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 29 7423827 oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, przy ulicy Komunalnej 1 (pokój nr 9).

Prezes Zarządu

mgr inż. Daniel Bogdan

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 472) nałożony został na Spółkę obowiązek określenia taryfy na okres 3 lat (36 miesięcy). Zatwierdzone taryfy weszły w życie od dnia 05.07.2018 roku i będą obowiązywały do 04.07.2021 roku.

Poniżej przedstawiamy zatwierdzone i obowiązujące na podstawie Decyzji Nr WA.RET.070.1.208.3.2018 wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszków oraz części Gminy Somianka i Brańszczyk:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

(ceny w zł netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy    (od 05.07.2018 r. do 04.07.2019 r.) W okresie od 13

do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy     (od 05.07.2019 r. do 04.07.2020 r.)

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy     (od 05.07.2020 r. do 04.07.2021 r.)
1. Grupa 1 -gospodarstwa domowe i pozostali  odbiorcy Cena 1 m3 wody 3,53 3,66 3,75
Stawka opłaty abonamentowej

(w zł/odbiorcę/m-c)*

7,95 8,45 8,56
Cena 1 m3 ścieków 6,60 6,98 7,12
Stawka opłaty abonamentowej

(w zł/odbiorcę/m-c)*

7,95 8,45 8,56

* – w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych jako odbiorcę przyjmuje się jeden blok.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie właśnie uruchomiło i umożliwiło dokonywanie płatności kartą inkasentom za wystawioną Państwu fakturę (forma bezgotówkowa), otrzymywanie przez Państwa faktur za nasze usługi drogą elektroniczną (e-faktury), jak również otrzymywanie wiadomości sms z informacją dotyczącą bieżących zobowiązań i ich terminów.

W celu uzyskania dostępu do usługi sms prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej www.pwikwyszkow.pl w zakładce e-BOK, podając numer klienta z faktury i numer np. ostatniej faktury. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie swoich danych, takich jak Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz podanie swojego numeru telefonu, na który będziemy mogli przekazywać Państwu powyższe informacje.

Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania, które zarówno dla Państwa będzie pomocne i ułatwi procedurę rozliczeń, jak również nam pozwoli na jeszcze lepszy kontakt i obsługę Państwa zobowiązań jako klientów Spółki.

W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 29 7423827 oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, przy ulicy Komunalnej 1 (pokój nr 9).

Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę