Badanie wody

Laboratorium Badania Wody wykonuje badania w celu określenia następujących parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia:

 1. mikrobiologiczne:
  • liczba bakterii z grupy coli,
  • liczba Escherichia coli,
  • liczba Enterokoków kałowych,
 2. fizykochemiczne:
  • barwa,
  • mętność,
  • pH,
  • jon amonowy,
  • azotany,
  • azotyny,
  • twardość ogólna,
  • mangan,
  • żelazo,
  • utlenialność.

Aby zlecić wykonanie badania wody należy:

 1. Wypełnić formularz zlecenia. Formularz zlecenia można wypełnić na miejscu w Laboratorium, bądź samodzielnie pobierając formularz umieszczony pod tekstem.
 2. Opłacić fakturę VAT. Na podstawie wypełnionego formularza zlecenia zostanie wystawiona faktura VAT (budynek główny, parter, pokój nr 9) zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Obowiązuje przedpłata. Płatności można dokonać w kasie PWiK Sp. z o.o. (budynek główny, I piętro) bądź przelewem.
 3. Pobrać sterylną butelkę do badań mikrobiologicznych. Butelkę można pobrać w Laboratorium Badania Wody, które mieści się w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Komunalnej 1 w Wyszkowie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1500.
 4. Pobrać wodę do badań. Wodę do badań należy pobrać zgodnie z instrukcją, wydawaną wraz z butelką do badań mikrobiologicznych, dostępną również w wersji elektronicznej pod tekstem. Na wykonanie badań mikrobiologicznych potrzeba ok. 250 ml wody pobranej w sterylną butelkę, zaś na wykonanie badań fizykochemicznych potrzeba ok. 1,5 l wody pobranej w plastikową butelkę np. po wodzie mineralnej.
 5. Dostarczyć próbkę do Laboratorium. Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w dniu pobrania. W przypadkach szczególnych próbki do badań można dostarczyć w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Laboratorium. Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach 700 – 1000.
 6. Odebrać Sprawozdanie z badań. Czas realizacji zlecenia wynosi 5 dni roboczych. Sprawozdanie z badań można odebrać osobiście w Laboratorium lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Laboratorium Badania Wody nie posiada akredytacji. Wyników przedstawionych na Sprawozdaniu z badań nie należy wykorzystywać do celów oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie.

instrukcja_pobierania_klient

formularz zlecenia

Cennik Badań Wody Laboratorium Wyszków_V1

klauzula informacyjna – oświadczenie

 • Szybki kontakt

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę