Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie o jakości wody wodociągowej – grudzień 2023 r. (wartości poszczególnych parametrów dotyczą IV kwartału 2023 r.)

WskaźnikJednostkaWoda podawana do sieciWoda w sieciWartość parametryczna [*]
średniamaxśredniamax
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Escherichia coliNPL/100ml000
Bakterie z grupy coliNPL/100ml000
EnterokokiNPL/100ml000
WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE
MętnośćNTU<0,20<0,20<0,20<0,20[**]
Barwamg Pt/l<4645[**]
Zapachakceptowalnyakceptowalny[**]
Odczyn (pH)7,57,67,57,66,5 – 9,5
Przewodność elektrycznaμS/cm4114254174372500
Twardość jako CaCO3mg/l21221221322660 – 500
Żelazoμg/l2380<2025200
Manganμg/l1329112050
Chlorkimg/l66<56250
Jon amonowymg/l<0,04<0,04<0,04<0,040,50
Azotanymg/l0,390,450,390,5950
Azotynymg/l<0,0100,010<0,010<0,0100,50
Utlenialność z KMnO4mg O2/l0,590,665,0

Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie:

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 – 10000 m3/d Wyszków, ul. Komunalna, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.”

[*] zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

[**] akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt

[contact-form-7 id="269" title="Formularz 1"]

Copyright © by pwikwyszkow.pl
Skip to content