Cena 1 m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że cena za 1 m3 ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym została określona w Zarządzeniu nr 7/2022 z dnia 24.06.2022 r. i wynosi 12 zł netto. Cena ta obowiązuje od 1.07.2022 r.

O nas

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług z zakresu inżynierii sanitarnej na rzecz osób prawnych i fizycznych, a w szczególności: produkcja, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody...

Dane kontaktowe

gps_fixed   ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków
outgoing_mail   bip@bip.pwikwyszkow.pl
call   +48 29 74 238 27


Zobacz również

Szybki kontakt


    Copyright © by pwikwyszkow.pl
    Skip to content