Cennik usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Wyszkowie

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. w Wyszkowie informuje,  że z dniem 1 kwietnia 2017 r. został wprowadzony nowy cennik usług świadczonych przez Spółkę.

1. Usługi przy wodomierzu
L.p Nazwa usługi Cena (netto) VAT [%] Cena (brutto)
1 Montaż podlicznika na zlecenie 60 zł + koszt materiału 8 64,8 zł + koszt materiału
2 Plombowanie podlicznika i odbiór techniczny 80 zł 8 86 zł
3 Wymiana wodomierza który uległ uszkodzeniu z winy odbiorcy (DN20) 150 zł + koszt materiału 8 162 zł + koszt materiału
4 Montaż nakładki do odczytu radiowego na wniosek odbiorcy 200 zł 8 216 zł
5 ponowne plombowanie wodomierza z winy odbiorcy wraz z kontrolą przyłącza 120 zł 8 130 zł
6 Wymiana zaworu odcinającego przed lub za wodomierzem wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
7 „zamrożenie” przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy 80 zł/h 8 86,4 zł/h
8 Dokonanie prawidłowości odczytu wodomierza na wniosek klienta 50 zł 8 54 zł
9 Dokonanie ekspertyzy wodomierza (DN20) na wniosek klienta 500 zł 8 540 zł
10 Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza 80 zł/h 8 86,4 zł/h
11 Demontaż wodomierza na wniosek klienta 50 zł 8 54 zł
12 Ponowny montaż wodomierza na wniosek klienta 50 zł 8 54 zł
Uwaga usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy wycena indywidualna 8 wycena indywidualna

 

2. Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne
L.p Nazwa usługi Cena (netto) VAT [%] Cena (brutto)
1 Zamknięcie lub otwarcie zasuwy domowej na przyłączu na wniosek odbiorcy 60 zł 8 64,8
2 budowa przyłącza wodociągowego w gruncie nieutwardzonym (DN40) 80 zł/m 8 86,4 zł/m
3 budowa przyłącza wodociągowego w gruncie utwardzonym (DN40) wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
4 montaż zasuwy domowej na przyłączu (DN32) na otwartym wykopie 500 zł 8 540,0
4a montaż zasuwy domowej DN32 na przyłączu z wykopem w gruncie nieutwardzonym 650 zł 8 702,0
4a montaż zasuwy domowej DN32 na przyłączu z wykopem w gruncie utwardzonym wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
4b montaż zasuwy większej niż DN32 wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
5 wejście z przyłączem do budynku wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
6 podejście do wodomierza (DN20) 180 zł 8 194,4
7 podejście do wodomierza (DN>20) wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
8 budowa przyłącza kanalizacyjnego w gruncie nieutwardzonym do głębokości 2m (DN160) 120 zł/m 8 129,6 zł/m
9 budowa przyłącza w gruncie utwardzonym do głębokości 2m (DN160) wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
10 Likwidacja szamba wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
11 montaż studni rewizyjnej (DN425) 1 000 zł 8 1080,0
12 Montaż studni wodomierzowej DN1000 2 500 zł 8 2700,0
13 Montaż studni wodomierzowej DN500 1 200 zł 8 1296,0
14 Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
15 Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacyjnym wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
16 zamknięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynikającego z zadłużenia klienta 0 0,0
17 Przywrócenie dostaw wody lub odbioru ścieków zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należności 300 zł 8 324,0
18 Opłata za nielegalny pobór wody lub zrzut ścieków opłata wg odpowiednich Rozporządzeń opłata wg odpowiednich Rozporządzeń
19 zakręcanie przyłącza wodociągowego przez PWiK na zimę na wniosek klienta i ponowne jego odkręcenie na wiosnę 0 0,0
20 zakręcanie zasuwy na przyłączu bez zgody PWiK 300 zł (+ koszty naprawy przy uszkodzeniu zasuwy) 8 300 zł (+ koszty naprawy przy uszkodzeniu zasuwy)
21 Zdjęcie wodomierza na zimę i zakręcenie zasuwy na przyłączu oraz montaż na wiosnę z odkręceniem zasuwy 0 zł 0,0
22 Wykonanie przewiertu sterowanego wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
23 uszkodzenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego bądź innego jego elementu wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
Uwaga usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy wycena indywidualna 8 wycena indywidualna

 

3. Usługi sprzętowe
L.p Nazwa usługi Cena (netto) VAT (%) Cena (brutto)
1 Wynajem koparki 90 zł/h 23 110,7 zł/h
2 Wynajem koparki z młotem do kucia 160 zł/h 23 196,8 zł/h
3 Wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji MORO 300 zł/h 8 324 zł/h
4 Wynajem samochodu do czyszczenia kanalizacji STAR 220 zł/h 8 237,6 zł/h
5 Koszt dojazdu samochodu do czyszczenia kanalizacji 3 zł/km 23 3,69 zł/km
6 Wynajem samochodu ciężarowego 4 zł/km 23 4,92 zł/km
7 dostawa wody beczkowozem (do 15 km) 60 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu 8 64,8 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu
8 dostawa wody beczkowozem (powyżej 15 km) 80 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu 8 86,4 zł/dobę + koszty dojazdu i powrotu
Uwaga usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy wycena indywidualna wycena indywidualna

 

4. Pozostałe
L.p Nazwa usługi Cena (netto) VAT [%] Cena (brutto)
1 Badanie ciśnienia w hydrancie (1szt.) na wniosek klienta 65 zł/szt 8 70,2 zł/szt
2 Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci rozdzielczej do DN 250 włącznie (maks. 2szt.) 160 zł/h 8 172,8 zł/h
3 Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci rozdzielczej do DN 250 włącznie (każda kolejna) 80 zł/h 8 86,4 zł/h
4 Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci magistralnej od DN 250 (maks. 2 szt.) 240 zł/h 8 259,2 zł/h
5 Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej w sieci magistralnej od DN 250 (każda kolejna) 120 zł/h 8 129,6 zł/h
6 Zamykanie i/lub otwieranie zasuwy na sieci rozdzielczej bez zgody PWiK 160 zł/szt 8 172,8 zł/szt
7 Zamykanie i/lub otwieranie zasuwy na sieci magistralnej bez zgody PWiK 240 zł/szt 8 259,2 zł/szt
8 Zamykanie i/lub otwierania hydrantu bez zgody PWiK 140 zł/szt. + koszty wody 8 151,2 zł/szt. + koszty wody
9 inspekcja kanału kamerą 7 zł/m 8 7,56 zł/m
10 Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej sprężyną elektryczną 6 zł/m 8 6,48 zł/m
11 Nadzór osoby uprawnionej nad wykonywanymi pracami na urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych 100 zł/h 23 123 zł/h
12 nieuzasadnione wezwanie służb PWiK Sp. z o. o. 60 zł 23 74 zł
13 Kaucja za wynajem stojaka hydrantowego 500 zł 23 615 zł
14 Wynajem stojaka hydrantowego 10 zł/dobę 23 12,3 zł/dobę
15 Montaż i demontaż wodomierza hydrantowego 100 zł 8 108 zł
16 Wynajem wodomierza hydrantowego 6 zł/dobę 8 6,48 zł/dobę
17 Kaucja za wynajem wodomierza hydrantowego 400 zł 23 492 zł
18 uszkodzenie przewodu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej bądź ich elementów wycena indywidualna 8 wycena indywidualna
Uwaga usługi poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy wycena indywidualna 8 wycena indywidualna

 

  • Szybki kontakt

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym formularzu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie w celu realizacji zgłoszenia zapytania szybkiego kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie (07-200) z siedzibą przy ul. Komunalnej 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na: http://pwikwyszkow.pl w zakładce RODO

Przesuń na górę